Půldenní prožitkový seminář Novotného lávka 8. 9. 2016

Půldenní prožitkový seminář Novotného lávka 8. 9. 2016
Aktuality

Milé dámy,

přijměte pozvání na další seminář v Praze, během něhož navážeme na práci s vašimi mentálními vzorci, které zatím brání šťastnému prožívání každodenních situací následkem pocitů viny, které více nebo méně vědomě blokují šťastné situace a místo toho přinášejí následky, kde se cítíme neprávem trestány, nebo se podvědomě trestáme samy, či máme pocit, že si nic dobrého nezasloužíme.

Seminář potrvá od 17 do 21 hodin. Během něho se naučíme, jak poznat a definovat téma, které se vztahuje k pocitům viny. Získáte tak nástroj, se kterým budete moci kdykoli pracovat. A na závěr provedeme společně meditaci, během které bude aktivována očistná síla vaší mysli a započne aktivní léčení vašich zranění. Namísto nich se naučíte identifikovat se svou skutečnou, moudrou a láskyplnou podstatou.

Seminář navazuje na předchozí, kdy jsme pracovaly zejména s pocity oběti. Ideální je pokračovat, ale v úvodní přednášce i tak zopakujeme vše z předchozího semináře, takže je možné přijít, i když jste na prvním nebyly.

Cena za seminář: 500,-Kč

Setkáme se v sále 213, jako obvykle na Novotného lávce. Není nutné se registrovat, mělo by být míst dostatek. Je třeba absolvovat celý seminář.

Těším se na vás!

„Neexistuje zdravá žárlivost, vše co je opravdu zdravé,
je zdrojem trvalé lásky a štěstí.“