Jak probíhá sezení

Rozpoznání vzorců bránících šťastným vztahům

Na prvním setkání se budeme společně učit rozpoznat zásadní témata našeho života, která nám zatím brání prožít svůj plný potenciál. Metoda, kterou společně nacvičíme, je univerzálně použitelná kdykoli později ve vašem životě. Protože jakmile vyřešíme jedno životní téma, neboli negativní myšlenkový vzorec, objeví se další, které bylo zatím skryto pod ním. Cílem je prožít, jak funguje příčina a následek v našem životě. A jak změnou a pochopením příčin můžeme změnit bolestné a nepříjemné následky na zkušenost a posléze je vyloučit ze svého prožívání.

Léčení mateřské rodové linie

Zde léčíme vše, co souvisí s ženským archetypem. Vztah, jaký máme ke svému ženství, se pozná podle našeho vztahu k matce nebo jiným důležitým ženám našeho života. Jsou pouhým zrcadlem nejen toho, co na sobě oceňujeme, ale i našich blokád a potlačených emocí. Výsledkem je nejen zlepšení vztahů v rodině, ale i v našem partnerském vztahu. Eventuálně se zvyšuje šance na to, aby se objevil vztah, na který zatím marně čekáme.

Léčení otcovské rodové linie

Zde budeme léčit mužský archetyp v nás, který se zobrazuje jako náš vztah k otci a jiným důležitým mužům našeho života. Jakmile je uzdraven, zásadně se mění jednak energie v rodině, jednak naše partnerské vztahy, včetně mužů, které přitahujeme. Bez vyléčení vztahů k otci a matce je naivní očekávat, že budeme šťastné v životě.
Má sezení nejsou určena ženám, která se léčí s psychiatrickým onemocněním. Rovněž nejsou určena praktikujícím BDC.

„Neexistuje zdravá žárlivost, vše co je opravdu zdravé,
je zdrojem trvalé lásky a štěstí.“