Bojím se dalšího zklamání

Bojím se dalšího zklamání
Partnerská poradna on-line

Dobrý den, mám značný problém v intinmím sbližování se ženami. V běžné komunikaci není problém a mnohé ženy si myslí, že jsem zábavný, pohledný, majetný apod. Proto se mi podbízejí. Nijak toho nevyužívám. Mám proto strach, aby si mě žena vybrala z pravých důvodů, proto, kdo jsem, a ne, co mám, nebo jak vypadám. S nikým si proto ani nevyjdu. Potřeboval bych v životě spolehlivého partnera, co mě podpoří. Jsem ve středním věku a v minulosti mě dost poškodila žena tím, že mě právě jen finančně využila; a následky si nesu dodnes. Míval jsem a mám optimistickou povahu, jen se bojím dalšího zklamání. S lidmi se o tom bavit nemohu, aby se nešířily pomluvy a nestratil jsem glanz „úspěšného“ člověka. Už jsem i přemýšlel, že bych se odstěhoval někam do většího města, kde mě nikdo nezná a začal život úplně znovu. Jen cítím, jak mi život proplouvá mezi prsty a rád bych si s tou pravou založil rodinu a žil s dětmi. Upínám se k práci, ne kvůli penězům, ale abych zapomněl na ostatní život, ale v srdci mi někdo schází.

Marek

Petra Jarošová odpovídá:

Marku, děkuji za vaši důvěru. Z dopisu je zřejmá vaše zranitelnost. Ve vašem dětství se opakovaně dělo něco, co vás znejistilo. Chyběla vám podpora autorit a vlastně jste nikdy nezískal pocit bezpečí. Možná proto jste se začal obracet dovnitř a začal hledat své vnitřní, možná i duchovní hodnoty. Navenek hrajete tu hru se světem na úspěch, ale nejvíc stojíte o to, aby někdo přijal a ocenil vaše vnitřní kvality. Vy je znáte, ale neumíte si představit, že byste je začal nějak manifestovat navenek vůči svým známým, které vnímáte jako materialistické a povrchní.

Není nic špatného na hledání vnitřních hodnot. Ale ve vašem případě nastalo to, že jste přijal jen část své osobnosti. Tu duchovní jste ocenil jako hodnotnou. Tu materiální, související s tím, jak se uplatním ve světě, jak navazuji vztahy s druhými, jaký si vytvořím přístup ke zdrojům, jak vypadám, jste z odsoudil jako povrchní, jako tu část, která není vámi, která s vámi vlastně nesouvisí. Jakoby jste se rozdvojil. Ve skutečnosti jste tím vším dohromady. Každý člověk je komplexem všech vlastností těla, řeči i mysli. Bez těla bychom nemohli dělat spoustu užitečných věcí: pomáhat ostatním, vytvářet krásné věci na tomto světě; až budete mít děti, budete potřebovat své tělo, abyste se o ně mohl postarat. Budete potřebovat i peníze, které vyděláváte. Na penězích není špatně nic, pouze je můžeme použít špatným způsobem. Ale také dobrým, třeba tak, že umožníme jiným lidem, aby se díky našim penězům měli dobře, měli vzdělání nebo lékařskou péči. Odmítnutí těla a materiálna jako něčeho špatného a povýšení duchovního na to jediné, co má skutečnou hodnotu, pochází z křesťanství, a i naše společnost je tímto – pardon – bludem zasažena. Když nějakou část sebe začnete odmítat, nějak se to zobrazí ve vašem prožívání, i v tom, jak to zrcadlí svět okolo vás.

Zkušenost s dámou, která využila vašich peněz, nebyla příčinou toho, co teď zažíváte jako nedůvěru k ženám z obavy, že udělají totéž. Byla následkem toho, že jste už předtím, možná ne tak vědomě, vydělil svůj vzhled, schopnost příjemně vystupovat či vydělávat peníze, od toho, za co se považujete doopravdy, tedy od svých duchovních vlastností. Skutečnost je taková, že i to, jak vypadáme, jak vystupujeme, jak se nám daří uplatnit se ve světě, jak se cítíme ve svém těle, jak se cítíme ve vztahu k druhým, jak zdravé nebo nemocné máme tělo, jak na nás druzí reagují…., to všechno je následkem toho, jak jsme se v minulosti (a to i v té, kterou si nepamatujeme) chovali k druhým, co jsme říkali a co jsme si mysleli. My jsme nejen naší myslí, ale i naším tělem, našimi schopnostmi a kvalitami, naší motivací… Jsme úžasným komplexem vlastností těla, řeči a mysli. Odmítnutím kterékoli části vytváříte blokády, které se zobrazí třeba jako negativní zkušenost se ženou, která typicky rezonuje přesně s tou vlastností, kterou jste odmítnul sám v sobě cítit jako svou vlastní součást.

Úkolem ženy v partnerství není primárně vydělávat peníze. Ona se má stát na materiální úrovni nositelkou genu, který nese muž, a přenést jej v podobě dětí do dalších generací. Na vnitřní úrovni sdílí s mužem hodnoty, je mu zdrojem inspirace a také je schopna vidět jeho kvality a podporovat jej, aby je dokázal rozvinout. Na nejhlubší úrovni mu dává prožitek nekonečného prostoru, intuice a odvahy. Muž na vnější úrovni ženu chrání. Materiálně i fyzicky. Na vnitřní úrovni rozvíjí s podporou své partnerky mnoho aktivit; učí se vnášet klid do nebezpečných situací, vytvářet bohatství vnitřní i vnější, inspirovat ostatní svou aktivitou a rozvíjí sílu chránit nadčasové hodnoty. Na hlubokých úrovních učí ženu prožívat radost a dává jí energii.

Muž si z výše uvedených důvodů vybírá hezkou ženu, protože fyzické znaky krásy často korelují se zdravím, které je zárukou kvalitně uložených genů. Ze stejných důvodů je pro ženu důležité, aby měl muž přístup ke zdrojům a dokázal tak zajistit, že narozené děti přežijí a dostane se jim na materiální úrovni všeho potřebného. Obviňovat ji ze zlatokopectví je stejně nefér, jako nutit muže, aby si vzal ženu, která se mu nelíbí.

Marku, myslím si, že potřebujete vyléčit stará zranění. Stěhování nepomůže, vaše mysl stejně bude stále s vámi. Potřebujete se naučit přijmout se celého, jaký jste. Nejistota pochází z toho, že ve skutečnosti jste sám sebe ještě nedokázal přijmout se vším všudy. Jestli se vám daří dobře, najměte si osobního kouče. Ne na kariéru, ale na osobní rozvoj. Potřebujete najít někoho, komu budete ochoten se otevřít a důvěřovat mu. A nespěchejte, dovolte všem ozdravným procesům, ať proběhnou tak, jak se budou objevovat. Postupně zjistíte, že vnitřní nejistoty ubývá, že se cítíte lépe v tomto světě. Pak potkáte tu pravou. Už nebudete čekat, že vám bude oporou, protože oporou budete vy jí. Silný a soucitný. Super táta. Vrhněte se do práce, už nemá cenu se dál trápit.

Váš dotaz

Zde můžete zadat dotaz. Dáma v nouzi si vyhrazuje právo publikovat Váš odeslaný dotaz. Pokud si nepřejete uveřejnit Vaše jméno, zvolte smyšlené.

Pište, prosím, své otázky s diakritikou, tedy s háčky a čárkami. Nemám časový prostor vaše otázky textově upravovat. Moc děkuji!Můžete zadat ještě 1300 znaků
„Neexistuje zdravá žárlivost, vše co je opravdu zdravé,
je zdrojem trvalé lásky a štěstí.“